Политика за поверителност при ползване на уебсайта и мобилните приложения на Мюзайка Радио (www.muzaica.fm)

 1. За посещение и ползване на уебсайта и мобилните приложения на Радиото не се изисква регистрация и подаване на лични данни от страна на потребителите.
 2. Лични данни (имена и имейл адрес) могат да бъдат предоставени от потребителите, при следните обстоятелства:
  • попълване на формата за кореспонденция (чрез имейл), както при осъществяване на кореспонденцията;
  • използване на платформата Stripe за изпращане на дарения за развитие на Радиото.
 3. Ние не събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с потребителите като религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация и т.н.
 4. При ползване на уебсайта и мобилните приложения на Радиото от потребителите, ние автоматично събираме следните технически данни – IP адрес, вид на използваното от потребителя устройство, тип и версия на браузъра, данни за местоположение. Тези данни се използват за статистистически цели и анализ.
 5. Всички данни се обработват от ограничен брой служители на Радиото, които са задължени да пазят поверителност и да не ги споделят с трети лица. Предприети са и необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни.
 6. Ние можем да обработваме данни на потребителите, когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (например за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато основни интереси или основни права и свободи на потребителите имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим жизненоважни интереси на потребителите (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия.
 7. Ние обработваме лична информация за потребителите по различни технически, административни и оперативни причини, като например: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за администриране на уебсайта, за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания, за реклама и маркетинг, както и като част от нашите усилия да поддържаме безопасни и сигурни нашия уебсайт и мобилни приложения. В някои случаи ние обработваме лични данни на потребители само с тяхното изрично съгласие. Съгласието можете да бъде оттеглено по всяко време. Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му.
 8. Потребителите имат право да поискат от нас потвърждение дали личните им данни се обработват от нас или не, да поискат копие от личните си данни и/или да поискат да ги коригират. При определени обстоятелства те имат правото да изискат от нас да изтрием личните им данни. Освен това те имат право да възразят срещу обработването на личните им данни. Когато сме поискали съгласието им за обработване на личните им данни, те имат право да оттеглят това съгласие, без неблагоприятни последици. Потребителите имат право да възразят и когато обработваме техните лични данни на основание наш легитимен интерес. Също така и правото, при определени обстоятелства, да бъде ограничено обработването на техните лични данни.
 9. Ние не продаваме личните данни на нашите потребители на трети лица.
 10. Ние пазим личните данни на потребителите само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящата политика и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, включително спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица).
 11. Ние съхраняваме лични данни на наши сървъри. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят данните на нашите потребители срещу неоторизиран достъп.
 12. Нашият уебсайт и мобилните ни приложения може да предоставят линкове към уебсайтове, които не са под контрола на Мюзайка ЕООД. Ако наш потребител посети някой от тези уебсайтове, трябва да прегледа техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на трети лица. РАДИОТО не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на уебсайтовете или услугите на трети лица.
 13. В случай, че имате въпроси относно изложената политика за поверителност, моля да се свържете с нас на имейл: info@muzaica.fm.

Можем да актуализираме тази Политика за поверителност, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта.